Smolenice

Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania

Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania

Vo štvrtok 20. apríla 2023 o 17:00 hod. sa na obecnom úrade v Smoleniciach uskutoční zasadnutie Komisie výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania


Program:
1. Prerokovanie žiadosti a sťažností obyvateľov
2. Miestne zisťovanie IBV Za bránou II.etapa, cesta
3. Kontrola miestnych komunikácií, rozdelenie úsekov, členmi komisie
4. Rôzne