Smolenice

Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania

Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania

Vo štvrtok 25. mája 2023 o 17:00 hod. sa na obecnom úrade v Smoleniciach uskutoční zasadnutie Komisie výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania


Program:
1. Kontrola úloh
2. Prerokovanie žiadostí a sťažností obyvateľov
3. Oboznámenia s aktuálnym pripravovanými akciami obce
4. Rôzne