Smolenice

Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania

Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania

V utorok 14. marca 2023 o 17:00 hod. sa na obecnom úrade v Smoleniciach uskutoční zasadnutie Komisie výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania.


Program:
1. Kontrola úloh
2. Prerokovanie žiadosti a sťažností obyvateľov
3. Oboznámenia s aktuálnym pripravovanými akciami obce
4. Miestne zisťovanie IBV za bránou II.etapa komunikácia
5. Rôzne