Smolenice

Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania

Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania

V sobotu 4. februára 2023 o 17:00 hod. sa na obecnom úrade v Smoleniciach uskutoční zasadnutie Komisie výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania.


Program:
1. Prerokovanie žiadosti a sťažností obyvateľov
2. Oboznámenie s aktuálnym stavom kanalizácie v obci
3. Pripravovaný projekt optiky Smolenice, realizácia, rozdelenie ulíc
4. Rôzne