Smolenice

POZVÁNKA: pre členov Pozemkového spoločenstva Urbár Neštich – Smolenice

POZVÁNKA: pre členov Pozemkového spoločenstva Urbár Neštich – Smolenice

Výbor pozemkového spoločenstva Urbár Neštich – Smolenice, pozýva členov Pozemkového spoločenstva Urbár Neštich – Smolenice na zasadnutie, ktoré sa bude konať dňa 17.12.2022 o 13:45 v sídle PS Lošonec 536, RS Mládežník Driny(Jahodník).

POZVÁNKA Urbár Neštich – Smolenice