Smolenice

Predĺženie núdzového stavu na obdobie 90 dní

Predĺženie núdzového stavu na obdobie 90 dní