Smolenice

Prehliadky Smolenického zámku

Prehliadky Smolenického zámku

Smolenický zámok bude v mesiacoch júl a august 2020 otvorený pre návštevníkov denne od 10:00 hod do 18:00 hod., a v mesiacoch september a október 2020 každú nedeľu od 13,00 hod. do 17,00 hod. Prehliadky zámku so sprievodcom budú možné za dodržiavania bezpečnostných hygienických podmienok/ dezinfekcia rúk a ochrana tváre – rúška / každú celú hodinu. V prípade väčšieho počtu návštevníkov, zájazdov, výletov  budú prehliadky aj  v kratších intervaloch. Maximálny počet osôb v skupine na jeden vstup je 40 , a v zámku na prehliadke môžu byť maximálne 2 skupiny, rezervácie skupinových prehliadok počas letných prázdnin nie sú možné. Vstupenky si  bude možné zakúpiť 10 minút pred vstupom v pokladni na dolnom nádvorí . Cena vstupného je 2,50 EUR dospelí, deti, dôchodcovia a študenti 1,50 EUR.  

08.08.2020 a 09.08.2020 budú prehliadky možné len pre účastníkov  Dračích dní za hore uvedených podmienok.