Smolenice

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti – dňa 03.04.2020

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti – dňa 03.04.2020

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 03.04.2020 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 08:00 hod. do 13:00 hod.:
ŽELEZNIČNÁ č. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 37/PRI, 41, 41/VE, 1217
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.20-02344_SMOLENICE