Smolenice

Prerušenie distribúcie elektriny – oznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny – oznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 05.02.2020 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 07:30 hod. do 11:00 hod.:
LOKA ORECHOV VRCH č. 836/TS p. Mikulová

20-00135_SMOLENICE