Smolenice

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

 Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude dňa 10.09. 2018 (pondelok) bez dodávky elektriny v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod.: JAHODNÍK – CHATOVÁ OSADA
Zoznam