Smolenice

Príhovor starostu

Príhovor starostu

Vážení spoluobčania,
v Smoleniciach bývalo pravidlom, že sme sa na Nový rok stretávali pri kultúrnom dome na tradičnom Novoročnom detskom ohňostroji. Súčasná situácia nám však nedovoľuje spoločné stretávanie sa, pohyb občanov je maximálne obmedzený. Chcel by som sa vám však prihovoriť aspoň týmto spôsobom. Práve dnes si pripomíname 28. výročie samostatnosti Slovenskej republiky. Zajtra 2. januára si pripomenieme 80 výročie, kedy zomrel náš najznámejší rodák, vynálezca padáka Štefan Banič. Zobraziť celý príhovor