Smolenice

Pripomienkovanie k CP

Pripomienkovanie k CP

Občania môžu svoje pripomienky k zmene cestovných poriadkov nahlasovať na Obecnom úrade od dnes, čiže 10.9. do 26.9., nakoľko poverená pracovníčka musí spracovať dané údaje a zaslať ich na potrebné miesta vo vymedzenom časovom intervale.

Oznámenie