Smolenice

Prístupnosť webstránky

Prehlásenie o prístupnosti

Webové stránky sú vytvorené v maximálne možnej miere podľa pravidiel pre tvorbu prístupových webových stránok v štátnej, verejnej správe a samospráve. Tieto www stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť a použiteľnosť podľa väčšiny známych metód. Dodržujú všetky dôležité zásady prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly Web a konzorcia W3. Užívateľom nie sú teda zámerne kladené žiadne prekážky, ktoré by mohli prehliadanie stránok znemožniť. Pokiaľ i napriek tomu na takúto prekážku narazíte, kontaktujte nás a my sa ju pokúsime odstrániť.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014: VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Prezentačný layout a obsah je vytvorený v tzv. responzívnom dizajne, ktorý sa prispôsobí automaticky zariadeniu podľa jeho rozlíšenia tak, aby boli všetky prvky dobre čitateľné a umiestnené. Výsledok je dosiahnutý pomocou percentuálnych hodnôt šírky prvkov (tzv. fluid grid – tekutá mriežka) kde namiesto pevných pixelov definujeme šírku v percentách a  CSS3 media-queries, ktoré načítajú CSS štýly podľa rozlíšenia zariadenia. Responzívny dizajn umožňuje prispôsobenie obsahu stránky veľkosti výstupného zariadenia  – monitora, notebooku, tabletu, smartphonu a poskytujú tak používateľovi dokonalé zobrazenie a prezentáciu informácií.

Používanie kaskádových štýlov je možné vypnúť pomocou odkazu “Textová verzia” v pätičke web stránky (je možné ich následne zapnúť). Táto funkčnosť potrebuje mať povolené cookies v prehliadači. Vzhľad stránok a ich funkčnosť sú podriadené možnostiam handicapovaných užívateľov.

 

Autorské práva

Spoločnosť PANO3D s. r. o. vyhlasuje v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov, že je duševným vlastníkom, výrobcom a distribútorom programového vybavenia nesúceho obchodné označenie.

 

Webové sídlo

Webové sídlo bolo spustené dňa 9.4. 2018.

Kontakt na správcu obsahu
Obecný úrad Smolenice
SNP 52
919 04 Smolenice

Tel.: +421 33 5571 100
E-mail: info@smolenice.com
Podateľňa: podatelna@smolenice.com

 

Kontakt na technického prevádzkovateľa

PANO3D s. r. o.
Bulíková 21 851 04 Bratislava

web: www.pano3d.eu 

Technická podpora webstránky

Ak máte problém s funkčnosťou našich internetových stránok alebo návrh na ich zlepšenie, prosíme Vás, aby ste nám to oznámili na webmaster@smolenice.com. Za každú správu Vám vopred ďakujeme.