Smolenice

Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ Smolenice

Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ Smolenice

Výzva NA PREDKLADANIE PONÚK pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ Smolenice“.

Príloha výzvy č. 1 Návrh uchádzača_Smolenice (.docx)
Príloha výzvy č. 1 Návrh uchádzača Smolenice (.pdf) 

Príloha výzvy č. 2 Rozpočet Smolenice (.xlsx)

Príloha výzvy č. 3 Návrh Zmluvy o dielo_Smolenice (.docx)
Príloha výzvy č.3 Návrh Zmluvy o dielo Smolenice (.pdf)

Výzva na predloženie ponuky_Smolenice (.docx)
Výzva na predloženie ponuky_Smolenice (.pdf)