Smolenice

Rekonštrukciu učební ZŠ

Rekonštrukciu učební ZŠ

Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) Rekonštrukcia učební (stavebné práce)

Príloha č. 1 k MP CKO č. 14 verzia 6

Výzva rekonštrukcia učební