Smolenice

Schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Trnava

Schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Trnava