Smolenice

Schválenie nového VZN 71

Schválenie nového VZN 71

VZN č. 71/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2018 Dokument