Smolenice

Sčítanie domov a bytov

Sčítanie domov a bytov

Trnavský kraj napreduje v sčítaní domov a bytov. V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami…

Dotazník SODB (.docx)

Dotazník SODB

www.scitanie.sk 
Oznam