Smolenice

Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. – návšteva domácností

Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. – návšteva domácností

Vážení občania, v nasledujúcich dňoch Vás vo Vašich domácnostiach navštívia zamestnanci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti za účelom revízneho auditu a zistenia záujmu. Podľa vyhlášky by mal mať každý obytný dom revíziu všetkých plynových a elektrických zariadení v intervale každé tri až päť rokov. Zamestnanci spoločnosti sú riadne označení preukazom, ktoré si môžete overiť na zákazníckej linke 0902 96 96 86.