Smolenice

Špeciálna volebná komisia oznam

Špeciálna volebná komisia oznam

Nahlasovanie požiadavky  občanov Obce Smolenice o voľbu do špeciálnej volebnej schránky do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 29.10.2022:

0918/430 313  – Mgr. Adriana Fričová, zapisovateľka MVK

 Nahlasovanie požiadavky  zapisovateľov spádových obcí o vyslanie členov špeciálnej volebnej komisie pre voľbu do špeciálnej volebnej schránky do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 29.10.2022:

0918/430 310 – Anton Chrvala – starosta obce

Požiadavky treba nahlásiť do piatku 28.10.2022 – do 12.hodiny.