Smolenice

Spomienka na Jozefa Pálffyho

Spomienka na Jozefa Pálffyho

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia

Kedy: 26. januára 2020

Plagát