Smolenice

Stavanie mája

KSD Neštich
Vystúpenie Čerešenky
01.05.16