Smolenice

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – OZNAM

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – OZNAM

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR vzhľadom na COVID-19 a aby sme predišli soc. kontaktom, žiadame o súčinnosť a o nahlásenie stavu vodomeru.
Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 31. 12. 2020 NAHLÁSIŤ na oddelenie fakturácie
na telefónne číslo 0910 553 427 (+ zaslanie SMS)
alebo 033/5966 137, 5966 127 alebo 5966 139,
emailom na: vodomer@tavos.sk
Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31. 12. 2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

Oznam k nahlasovaniu stavov 31.12.2020-1