Smolenice

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov Obce Smolenice za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov Obce Smolenice za rok 2022

Obec Smolenice v zmysle §3 a §4 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 je 61,11%.

Dokument 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce (Štatistický úrad SR)