Smolenice

Už ste sa rozhodli, komu poukážete svoje percentá?

Už ste sa rozhodli, komu poukážete svoje percentá?

Aj tento rok môžete poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde pritom o daň naviac. V prípade, že sa tak rozhodnete, časť vami už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude poukázaná práve v prospech neziskových organizácií.

 

Koľko percent môžete poukázať?

 • Ak ste fyzická osoba, ktorá nevykonávala dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať podiel vo výške 2 %.
 • Ak ste fyzická osoba, ktorá vykonávala dobrovoľnícku činnosť v súvisiacom zdaňovacom období najmenej 40 hodín a predložíte o tom písomné potvrdenie, môžete poukázať podiel vo výške 3 %.
  (Písomné potvrdenie potvrdzujúce dobrovoľnícku činnosť obsahuje informácie o trvaní, rozsahu, obsahu dobrovoľníckej činnosti spolu s písomným hodnotením dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka.)
 • Ak ste právnická osoba, poukázať môžete podiel vo výške 1 %. V prípade, že váš podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely, poukázať môžete podiel vo výške 2 %.

 

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi:

Ak si daňové priznanie podávate sami:

 • Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
 • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky. 

Ak daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ:

 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu.
 • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.
   

Komu môžem podiel zaplatenej dane poukázať?

Prijímateľom môže byť iba verejnoprávna nezisková organizácia zapísaná v zozname prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.

 

Na čo môže prijímateľ financie použiť?

Financie získané z 2 % (3 %)  sa môžu použiť len na zákonom stanovený účel, a to na ochranu a podporu zdravia, prevenciu, liečbu, na resocializáciu drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, na podporu a rozvoj telesnej kultúry, na poskytovanie sociálnej pomoci, na zachovanie kultúrnych hodnôt, na podporu vzdelávania, na ochranu ľudských práv, na ochranu a tvorbu životného prostredia, na vedu a výskum a na organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

 

Kto sa uchádza o percentá v Smoleniciach?

V zozname nižšie nájdete zoznam oprávnených žiadateľov so sídlom v obci Smolenice, prípadne pôsobiacich v našej obci. 

Hojdačka o.z.
Na liečbu a terapie pre Matúška zo Smoleníc.

Kone ľuďom
Občianske združenie, ktoré sa stará o vykúpené, nechcené, staré, týrané a zranené koníky a psíkov. 

Naša škola Smolenice
Na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie jej vybavenia.

NECESTOU (KA)
Občianske združenie, ktoré sa zaoberá konceptom zodpovedného cestovania. 

Občianske združenie chovateľov viedenských králikov
Chovatelia viedenských králikov.

OZ Patrik – Tuberózna skleróza
Na liečbu a terapie pre Paťka zo Smoleníc.

Platanum, n.o.
Domov pre seniorov v Smoleniciach.

RESCUE MALÉ KARPATY
Tím profesionálnych záchranárov, hasičov a dobrovoľníkov, ktorý pomáha pri pátraní po nezvestných osobách a pri prírodných nešťastiach, organizuje atraktívnou formou školenia prvej pomoci pre dospelých a deti a venuje sa rozvoju turistiky v Malých Karpatoch.

Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus
Na pomoc ľuďom s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

Smolenická Čerešenka
Detský folklórny súbor.

Tenisový klub Smolenice
Pre priaznivcov tenisu v Smoleniciach.

Pokiaľ viete o ďalších, ktoré sa v našom zozname nenachádzajú, budeme radi, ak nám o nich dáte vedieť a my ich doplníme. Urobiť tak môžete tu.