Smolenice

V areáli základnej školy boli osadené zábrany

V areáli základnej školy boli osadené zábrany

Nielen chodník poza telocvičňu, ale dokonca aj chodník popred vstup do ŽS s MŠ Smolenice priamo v areáli školy sa v predchádzajúcich týždňoch zmenil na prístupovú cestu k multifunkčnému ihrisku pre autá a motorky.

V záujme bezpečnosti detí, ktoré sa v týchto miestach pohybujú a motorové vozidlá tu rozhodne nečakajú, sme boli nútení osadiť zábrany. Zároveň upozorňujeme tých, ktorí sa do týchto priestorov budú “voziť” aj naďalej, že vzniknutú situáciu už budeme riešiť aj v spolupráci s políciou.