Smolenice

V. Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V. Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na V. Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smolenice, ktoré sa bude konať vo štvrtok 28. marca 2019 o 18:00 hod. v Hasičskej zbrojnici v Smoleniciach.

Program