Smolenice

Verejná vyhláška 

Verejná vyhláška 

Verejná vyhláška 

– adresát – Mgr. Roman Toman, Štúrova 719/12, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – Daňový úrad Trnava
– odosielateľ – Daňový úrad Trnava Trnava

– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum vyvesenia 16.02.2023

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia Daňový úrad