Smolenice

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Dodatočné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Dodatočné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby
OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02  Trnava
Rozhodnutie Dodatočné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby (verejná vyhláška)
Popis konania / Účastníci konania
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36252484
Dátum prijatia : 10.08.2023 ev.číslo 804/2023
Dátum zvesenia : 25.08.2023