Smolenice

Verejná vyhláška – Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška – Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania