Smolenice

Verejná vyhláška o šetrení dedičov nezistených spoluvlastníkov

Verejná vyhláška o šetrení dedičov nezistených spoluvlastníkov

Oznámenie o šetrení dedičov nezistených spoluvlastníkov verejnou vyhláškou. 

Verejná vyhláška o šetrení dedičov

Obec Smolenice týmto oznámením verejnou vyhláškou oslovuje dedičov vyššie uvedeného neznámeho vlastníka, aby sa v lehote do 30 dní po vyvesení tejto verejnej vyhlášky prihlásili na obci Smolenice.

Vyvesené dňa 13.02.2023