Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie vo veci schválanie návrhu programu starostlivosti o lesy

Verejná vyhláška – Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie vo veci schválanie návrhu programu starostlivosti o lesy

Verejná vyhláška – Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie vo veci schválanie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie 2019-2028

Verejná vyhláška