Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom na obci Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Peter Brázdovič 1980

– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice

– odosielateľ – Exekútorský úrad Hlohovec

– podacie číslo zásielky – RE692065752SK

– typ zásielky – doporučený list

– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní 

– dátum doručenia zásielky 29.03.2019