Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Gabriel Viorei Atomei, nar. 1983
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ – Slovenská konsolidačná, a.s.
– podacie číslo zásielky – 348228
– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15
– dátum doručenia zásielky 29.01.2019