Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

 

– adresát – Alena Lašáková

– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice

– odosielateľ – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

– podacie číslo zásielky – 29.01.2019

– typ zásielky – list

– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15

– dátum doručenia zásielky 31.01.2019