Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Martin Šesták
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – EOS Slovensko Finance
– podacie číslo zásielky – 12.02.2019
– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18
– dátum doručenia zásielky 12.02.2019