Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Čech

– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice

– odosielateľ – Sociálna poisťovňa Trnava

– podacie číslo zásielky – OA086306339SK

– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk

– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní 

– dátum doručenia zásielky 02.04.2019