Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Alena Lašáková

– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice

– odosielateľ – Dôvera zdravotná poisťovňa

– podacie číslo zásielky – 1004214448

– typ zásielky – list

– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní

– dátum doručenia zásielky 26.04.2019