Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Gabriel Viorel Atomei 
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Okresná prokuratúra Pezinok
– podacie číslo zásielky – OA007516479SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 21.11.2018