Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Čech
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Sociálna poisťovňa
– podacie číslo zásielky – OA053731364SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 7 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 3.12.2018