Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Čech
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Sociálna poisťovňa
– podacie číslo zásielky – OA008496767SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 7
– dátum doručenia zásielky 28.12.2018