Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Čech, nar. 1968
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Krajský súd Bratislava
– podacie číslo zásielky – OA091769285SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18
– dátum doručenia zásielky 17.01.2019