Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Peter Brázdovič (rok narodenia 1980)
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Všeobecná zdravotná poisťovňa
– podacie číslo zásielky – RE211692617SK
– typ zásielky – doporučený list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní 
– dátum doručenia zásielky 21.11.2018