Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Smolenice

– adresát – Martin Kovačič 
– miesto uloženia zásielky – Mesto Trnava – Mestský úrad, Trhová 3
– odosielateľ – Mesto Trnava
– podacie číslo zásielky – OE/29439-91224-2018/Fjá
– dátum doručenia verejnej vyhlášky: 30.11.2018