Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom v obci Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým bytom – Obec Smolenice

– adresát – Mgr. Roman Toman

– miesto uloženia zásielky – Daňový úrad Trnava

– odosielateľ – Daňový úrad Trnava

– podacie číslo zásielky – 100625707/2019

– typ zásielky – doporučený list

– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní 

– dátum doručenia zásielky 29.03.2019