Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Martin Šesták, nar. 4.1.1985
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – Okresný súd Trnava

– typ zásielky – Doporučený list do vlastných rúk opakované doručenie
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 08.02.2023