Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát –Magdaléna Danišová
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – podacie číslo intrum

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 14.06.2023