Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát –Jozef Volner
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – podacie číslo R822221514/Be

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 21.06.2023