Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Čech
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Zdravotná poisťovňa Dôvera
– podacie číslo zásielky – OA175400150SK
– typ zásielky –/radná zásielka do vlastných
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 9 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 28.08.2019