Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – SLAVEY PETER MILENKOV
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ –Všeobecná zdravotná poisťovňa
– podacie číslo zásielky – OZP/REG1680917
– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 26.07.2019